غلامرضا سودانی

مدیر شهرداری منطقه شش

 

ساختار

شرح وظایف

 
نظر سنجی
عملكرد شهرداری منطقه شش اهواز را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ثبت رأی 
 
اخبار شهرداری منطقه شش

Get Aggregated RSS

غلامرضا سودانی مدیر منطقه شش شهرداری اهواز گفت: به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت کاشت گل و گیاه تازه، عملیات تسطیح و آماده سازی بستر کاشت فضای سبز در سطح منطقه آغاز شد.
عملیات حاشیه زنی در چندین نقطه از محدوده منطقه شش شهرداری اهواز توسط واحد فضای سبز حوزه خدمات شهری منطقه انجام شد.
سودانی مدیر منطقه شش شهرداری اهواز گفت: به دنبال فعالیتهای خدماتی و به منظور حذف ناهنجاریها وآلودگی های دیداری مازاد و نخاله های ساختمانی رها شده در خیابانها جمع آوری شد.
غلامرضا سودانی مدیر منطقه شش شهرداری اهواز از همسطح سازی درب منهول های سطح منطقه خبر داد .
غلامرضا سودانی گفت: به منظور حفظ و نگهداری از عرصه سبز و ایجاد طراوت و شادابی در نمای ظاهری زمین های چمنی ، واحد فضای سبز منطقه در حرکتی برنامه ریزی شده اقدام به چمن زنی فضای سبز منطقه کرد .
غلامرضا سودانی مدیرمنطقه شش شهرداری اهواز از نصب تعداد 214 عدد مخزن پسماند در خیابانهای محدود منطقه شش خبر داد.
غلامرضا سودانی مدیر منطقه شش شهرداری اهواز از کاشت 800 مترمربع نشاء گل در چندین نقطه از منطقه خبر داد .
غلامرضا سودانی مدیر منطقه شش شهرداری اهواز از کاشت بالغ بر 410 اصله نهال درخت و درختچه در چندین نقطه از محدوده منطقه شش خبر داد .
غلامرضا سودانی مدیر منطقه شش اعلام کرد: فرم دهی و بازپیرایی درختان حاشیه معابر و پیاده روها به همت حوزه خدمات شهری انجام شد.
کاشت درختچه های زینتی با هدف ارتقای کیفیت فضای سبز، تلطیف هوا و برخورداری فضاهای شهری از منظر مناسب در منطقه شش شهرداری اهواز انجام می‌شود.