طراحی سایت

محمد عتاب اهوازی

مدیر منطقه شش

ساختار

شرح وظایف

نظر سنجی
عملكرد شهرداری منطقه شش اهواز را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ثبت رأی 

اخبار شهرداری منطقه شش

Get Aggregated RSS

   محمد عتاب اهوازی مدیر منطقه شش شهرداری اهواز از اجرای طرح باغ بتانیک درمنطقه خبر داد . به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز محمد عتاب اهوازی با اعلام این خبر گفت: توسعه فضای سبز و داشتن گونه های...
    محمد عتاب اهوازی مدیر منطقه شش شهرداری اهواز از ساخت و احداث پل بر روی لوله های نفت باند کندرو اهواز – حمیدیه خبر داد . به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز محمد عتاب اهوازی مدیر منط...
    عملیات لایروبی جویهای روباز معابر کوی گلدشت به همت نیروهای خدمات شهری انجام شد . به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش محمد عتاب اهوازی مدیر منطقه گفت: به منظور خدمات رسانی بهتر و بیشت...
   محمد عتاب اهوازی مدیر منطقه شش شهرداری اهواز از انجام 25 مورد لکه گیری آسفالت در نقاط مختلف منطقه خبر داد . به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز ، محمد عتاب اهوازی گفت: لکه گیری آسفالت معاب...
   محمد عتاب اهوازی گفت: 150 اصله درختچه زینتی و 400 متر مربع گلکاری در خیابان فلاح واقع در کوی سیاحی کاشته شد. به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز محمد عتاب اهوازی مدیر منطقه گفت: به منظور رساندن...
    محمد عتاب اهوازی از پاکسازی، جمع آوری زوائد و آلودگی ها و پسماندها در نقاط مختلف منطقه شش شهرداری اهواز خبر داد .  به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش مدیر منطقه گفت: به همت نیروهای خدمات ...
    عتاب اهوازی مدیر منطقه شش اهواز از ترمیم ، بهسازی و آسفالت نوارهای حفاری کوی عین دو خبر داد . به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز محمد عتاب اهوازی مدیر منطقه، در تایید این خبر گفت:  در اد...
       به منظور بهسازی و بهبود کیفیت معابر سطح منطقه، معابر اصلی و فرعی چندین نقطه از محدوده شهرداری منطقه شش اهواز لکه گیری شد .   به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز ، محمد ع...
    معاونت خدمات شهری منطقه شش شهرداری اهواز در راستاي پاکيزگي خیابانهای منطقه و با هدف تامین رفاه حال شهروندان اقدام به شستشوی جداول منطقهکرد. به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز محمد عتاب ا...
  محمد عتاب اهوازی مدیر شهرداری منطقه شش اهواز از اجرای عملیات قیر پاشی و آسفالت باند برگشت جاده اهواز – حمیدیه خبر داد . به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه شش اهواز محمد عتاب اهوازی مدیر منطقه ضمن اعلام...